Bazele Managementului

Durată
3 zile

Grup țintă
manageri de mijloc, de top și manageri seniori

Metode
exerciții, jocuri, studii de caz, teste de autocunoaștere

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Ce este managementul?
Rolul managerului
Funcțiile manageriale
Competențele necesare unui manager
Luarea deciziilor
Înțelegerea comportamentelor umane

Cursanții vor fi capabili să:

  • înțeleagă ce este un manager și care sunt responsabilitățile acestuia
  • înțeleagă eficiența și eficacitatea – planificarea pe termen  lung versus evaluarea resurselor
  • identifice funcțiile manageriale (luarea deciziilor, planificare, organizarea echipelor, leading, control)
  • identifice rolurile și competențele manageriale aferente
  • recunoască tipologiile comportamentale ale subordonaților cu metoda DISC
  • identifice stilul de comunicare al fiecărei tipologii comportamentale
  • identifice stilul de lucru al celorlalți în funcție de tipologiile comportamentale și să îmbunătățească interacțiunea cu aceștia
  • înțeleagă procesul de luare a deciziilor, folosind diverse metode şi tehnici
  • ia decizii mai bune în echipă

Abilități de bază în management

Scop: să le ofere participanților o imagine de ansamblu asupra responsabilităților manageriale, să îi ajute să înţeleagă oamenii și să aplice modele de luare a deciziilor

We really care about people, organisations and results