Comunicare eficientă și deprinderi de ascultare

Durată
2 zile

Grup țintă
oricine care are nevoie să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare și să-și dezvolte deprinderile de ascultare

Metode
jocuri, exerciții, studii de caz, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

 

Procesul de comunicare
Tipuri de comunicare
Bariere în comunicare
Deprinderi de ascultare
Comunicarea organizațională

Cursanții vor învăța să:

  • înțeleagă procesul de comunicare și care este scopul acestuia
  • identifice tipurile de comunicare
  • identifice și să minimizeze barierele care intervin în procesul de comunicare
  • aleagă cel mai potrivit canal de comunicare
  • asculte în mod activ
  • își crească încrederea în sine în comunicarea cu cei din jur
  • transfere mesajele clar și fără ambiguități
  • înțeleagă ce înseamnă a fi un bun ascultător și să pună în practică deprinderile aferente
  • recunoască implicațiile unui proces de comunicare organizațională defectuos

Deprinderi de comunicare  și ascultare

Scop: să ofere participanților deprinderile necesare pentru a comunica eficace în orice împrejurare

We really care about people, organisations and results