Delegare şi empowerment

Durată
2 zile

Grup țintă
manageri de top, de mijloc și manageri seniori

Metode
simulări, studii de caz, jocuri, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Delegarea – esenţa muncii managerilor

Beneficiile delegării

Ce sarcini ar trebui să delegi şi ce ar trebui să faci tu?

Către cine să delegi?

Cum să delegi corect?

Legătura dintre delegare şi empowerment

Cursanții vor fi învăța să:

  • performeze la un nivel superior rolul pe care îl dețin, prin delegare
  • depășească temerile de a delega
  • selecteze corect sarcinile de delegat
  • selecteze subordonații cărora le va delega
  • urmeze corect metoda de delegare, cu toate etapele necesare
  • transmită corect sarcinile de delegat
  • monitorizeze performanța personală şi a celui căruia i-a delegat
  • îşi împuternicească subordonații, ajutându-i să se dezvolte prin realizarea sarcinilor ce le-au fost delegate
  • depășească barierele de a delega şi să evite greșelile frecvente în delegarea sarcinilor

Ce, cum, cui să delegi

Scop: participanții vor învăța să delege corect; să îi facă pe subordonați să se simtă valoroși şi capabili să atingă obiective mai provocatoare

We really care about people, organisations and results