...
Management

Deprinderi de bază de supervizare

Durată
2 zile

Grup țintă
supervizori, team leaderi, line leaderi

Metode
jocuri, exerciții, simulări, jocuri de rol, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Ce face un manager

Funcțiile manageriale

Autoritate şi responsabilitate

Înțelegerea comportamentelor umane cu ajutorul metodei DISC

Comunicare și ascultare

Cursanții vor învăța să:

  • înțeleagă ce este managementul și care este rolul lor în organizație
  • accepte autoritatea și responsabilitatea care provin o dată cu acest rol
  • își recunoască punctele tari și limitările pe care le au în acest rol
  • identifice stilurile comportamentale ale subordonaților și să se adapteze la acestea – utilizarea metodei DISC (Dominare-Influențare-Stabilitate-Conformism)
  • conștientizeze importanța comunicării
  • comunice într-un mod clar și lipsit de ambiguități
  • recunoască și să elimine barierele care stau în calea unui proces de comunicare eficace
  • înțeleagă importanța ascultării active și să aplice tehnici de ascultare

Abilități de bază în
management

Scop: să le ofere participanților o imagine de ansamblu asupra rolului lor ca manageri și să le transfere un instrument care să îi ajute în gestionarea eficientă a subordonaților

We really care about people, organisations and results

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.