...
Management

Program de dezvoltare managerială pentru team lideri și supervizori

icon 2

Scop
Managerii de linie au o importanță esenţială în succesul organizații. Programul de dezvoltare este conceput pentru a
le îmbunătăți, într-o manieră simplă și pragmatică, competențele manageriale, de leadership și personale.

icon 1

Elemente de conținut
Acest program conține următoarele tematici

Deprinderi de bază de supervizare, 2 zile

Scop: să le ofere participanților o imagine de ansamblu asupra rolului lor ca manageri și să le transfere un instrument care să îi ajute în gestionarea eficientă a subordonaților.

Leadership pentru supervizori, 2 zile

Scop: să îi învețe pe participanți să conducă persoane și echipe, folosind diferite stiluri de leadership, pentru a crește  productivitatea angajaților şi retenția de personal.

Supervizarea oamenilor, 2 zile

Scop: să le transfere participanților deprinderi specifice de managementul oamenilor, pentru a-și îndeplini cu succes rolul în organizație.

We really care about people, organisations and results

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.