Program de dezvoltare managerială pentru team lideri și supervizori

icon 2

Scop
Managerii de linie au o importanță esenţială în succesul organizații. Programul de dezvoltare este conceput pentru a
le îmbunătăți, într-o manieră simplă și pragmatică, competențele manageriale, de leadership și personale.

icon 1

Elemente de conținut
Acest program conține următoarele tematici

Deprinderi de bază de supervizare, 2 zile

Scop: să le ofere participanților o imagine de ansamblu asupra rolului lor ca manageri și să le transfere un instrument care să îi ajute în gestionarea eficientă a subordonaților.

Leadership pentru supervizori, 2 zile

Scop: să îi învețe pe participanți să conducă persoane și echipe, folosind diferite stiluri de leadership, pentru a crește  productivitatea angajaților şi retenția de personal.

Supervizarea oamenilor, 2 zile

Scop: să le transfere participanților deprinderi specifice de managementul oamenilor, pentru a-și îndeplini cu succes rolul în organizație.

We really care about people, organisations and results