...
Management

Facilitarea workshop-urilor şi a ședințelor

Durată
2 zile

Grup țintă
manageri, profesioniști în resurse umane, oricine dorește să faciliteze workshop-uri sau ședințe

Metode
exerciții, simulări, sesiuni de facilitare filmate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Rolul facilitatorului
Pregătirea workshop-ului
Începerea workshop-ului
Instrumente de facilitare
Rezolvarea situațiilor dificile
Încheierea şi evaluarea workshop-urilor

Participanții vor deprinde:

  • importanţa rolului de facilitator
  • ce are de făcut un facilitator
  • procesul de facilitare
  • pregătirea şi planificarea workshop-urilor pe care le vor facilita
  • elemente de dinamică de grup şi a modului de gestionare a acesteia
  • pregătirea şi utilizarea instrumentelor de facilitare
  • rezolvarea situațiilor dificile ce pot apărea în derularea workshop-urilor
  • facilitarea începutului, desfășurării şi încheierii workshop-urilor
  • moduri de manifestare a ascultării active şi empatiei în timpul facilitării workshop-urilor

Dezvoltarea ca facilitator

Scop: participanții vor învăţa să faciliteze workshop-uri, întâlniri şi ședințe astfel încât să îşi  atingă obiectivele şi să maximizeze contribuțiile celor care participă

We really care about people, organisations and results

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.