Gestionarea relației cu persoane dificile

Durată
2 zile

Grup țintă
toate persoanele care doresc să îşi îmbunătățească reacția comportamentală față de persoanele dificile cu care interacționează

Metode
exerciții, jocuri, studii de caz

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Strategii şi atitudini mentale
Autocontrolul
Moduri de a reacționa
Cum să ai o discuție empatică
Cum gestionezi confruntările
Cuvinte toxice
Șapte tipuri de persoane dificile

Cursanții vor învăța să:

  • utilizeze atitudini mentale corecte în confruntările cu alte persoane, astfel încât să minimizeze efectul dificultăților
  • selecteze stilul corect de răspuns în interacțiunea cu ceilalți
  • participe la conversații constructive, rămânând focalizați şi în control
  • selecteze cel mai potrivit stil de rezolvare a conflictelor pentru a obține cele mai bune rezultate
  • reacționeze la confruntări rapid şi eficient, menținându-și echilibrul emoțional
  • identifice cuvintele toxice şi să gestioneze situațiile, menținând discuția eficientă
  • identifice tipurile de persoane dificile cu care interacționează şi să reacționeze corect

Managementul reacțiilor

Scop: de a transfera participanților tehnici eficace pentru a înțelege persoanele dificile şi a gestiona relația cu acestea

We really care about people, organisations and results