...
Management

Train the Trainer
Instruirea formatorilor

Durată
4 zile

Grup țintă
persoane care îşi încep activitatea ca traineri sau doresc să îşi îmbunătățească deprinderile şi tehnicile de instruire

Metode
jocuri, jocuri de rol, prezentări înregistrate video, studii de caz, discuţii focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Principiile de învățare ale adultului

Cele patru etape de bază ale procesului de învățare

Identificarea nevoilor de instruire

Proiectarea sesiunilor de instruire

Metode de instruire

Abilități de prezentare

Gestionarea cursanților dificili

Cursanții vor învăța să:

  • abordeze sistematic instruirea și dezvoltarea oamenilor
  • identifice și prioritizeze nevoile de instruire
  • evalueze deprinderile și cunoștințele inițiale ale participanților
  • definească obiectivele instruirii
  • creeze materialele de instruire: agenda, manualul formatorului, foliile și suporturile de curs
  • selecteze metodele de instruire potrivite luând în considerare obiectivele şi stilurile de învățare individuale ale participanților
  • dezvolte strategii de creare a relației cu participanții la curs și de gestionare a dinamicii de grup
  • identifice stilul personal de instruire și să coordoneze corect toate tipurile de cursanți
  • evalueze rezultatele instruirii

Deprinderi de instruire și certificat de formator

Scop: să le transfere participanților deprinderi de formatori eficace

We really care about people, organisations and results

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.