Înțelegerea comportamentelor umane

și adaptarea la acestea (DISC)

Durată
1 sau 2 zile

Grup țintă
cei care doresc să identifice comportamentul interlocutorilor şi să îşi îmbunătățească modul de interacțiune cu aceştia

Metode
teste de autocunoaștere, jocuri și jocuri de rol, simulări, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

 

Tipologii comportamentale – DISC

Identificarea tipologiilor comportamentale

Comunicarea cu persoane aparţinând fiecărei tipologii

Adaptarea la interlocutor

Cursanții vor învăța să:

  • înțeleagă comportamentele umane, cu ajutorul metodei DISC (care împarte comportamentul uman în 4 categorii: dominare-influențare-stabilitate-conformism)
  • recunoască tipologiile comportamentale ale persoanelor cu care interacționează
  • comunice mai bine cu fiecare tip comportamental
  • își adapteze comportamentul personal la comportamentul persoanelor cu care interacționează
  • își înțeleagă propriile calități și limitări din punct de vedere comportamental
  • colaboreze mai bine cu colegii, superiorii și clienții interni și externi

Îmbunătățirea relațiilor

Scop: participanții vor fi capabili să folosească un instrument de autocunoaștere și de înțelegere a comportamentelor celorlalți și vor putea interacționa corespunzător

We really care about people, organisations and results