Inteligența emoțională

Durată
3 zile

Grup țintă
Persoanele care doresc să-și dezvolte autocunoașterea, auto-motivarea și autogestionarea și să-și îmbunătățească relațiile cu ceilalți

Metode
teste de autocunoaștere, studii de caz, exerciții, jocuri de rol, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Autocunoașterea
Autocontrolul
Auto-motivarea
Gestionarea reacțiilor
Empatia
Managementul relațiilor
Deprinderile sociale

Cursanții vor învăța să:

  • identifice principalele componente ale inteligenței emoționale
  • recunoască și să îşi înțeleagă propriile stări și emoții și efectul acestora
  • își analizeze comportamentul și să-și gestioneze și controleze emoțiile
  • adopte strategii de prevenire a deturnării emoționale
  • schimbe tiparele de gândire negative în tipare pozitive
  • identifice elementele de care au nevoie pentru a avea încredere în ei înșiși și pentru a fi motivați
  • facă față și să gestioneze frica, crescându-și încrederea în sine
  • crească eficacitatea relaționării
  • înțeleagă sentimentele și nevoile celorlalți și modul în care trebuie să răspundă

Înțelegerea și gestionarea emoțiilor

Scop: îmbunătățirea stării generale de bine prin dezvoltarea unui set de competențe personale – autocunoaștere, autogestionare și managementul relațiilor

We really care about people, organisations and results