Leader fără autoritate formală

Durată
2 zile

Grup țintă
manageri de proiect, coordonatori de activități

Metode
exerciţii, jocuri, studii de caz, teste de autocunoaştere, discuţii focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Ce este leadershipul fără autoritate

Stabilirea scopului şi obiectivelor

Networking

Deprinderi de influenţare

Deprinderi de facilitare

Participanţii vor fi capabili să:

  • conducă oamenii pentru a atinge rezultatele aşteptate
  • formuleze corect scopuri şi obiective motivatoare
  • înţeleagă eficacitatea şi eficienţa – planificarea pe termen lung vs. gândirea pe termen scurt
  • înţeleagă procesul de luare a deciziei
  • utilizeze instrumente cu ajutorul cărora să structureze luarea deciziei
  • ia decizii bune în echipă
  • utilizeze tehnici de influenţare
  • utilizeze tehnici de ascultare activă pentru a comunica eficace
  • faciliteze rezolvarea problemelor

Deprinderi de management al proiectelor şi coordonare

Scop: le oferă participanţilor deprinderile necesare pentru a conduce oameni fără a avea autoritate formală

We really care about people, organisations and results