Planificare și management de proiect

Durată
3 zile

Grup țintă
oricine care coordonează sau este implicat în proiecte; manageri de proiect

Metode
proiecte, exerciții, studii de caz, jocuri, simulări, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Etapele şi fazele proiectelor

Definirea părţilor interesate şi a așteptărilor lor

Scop, obiective, activități, termene și responsabilități

Identificarea şi managementul riscurilor proiectului

Planul de control al proiectului

Încheierea proiectului

Cursanții vor fi învăța să:

 • identifice, beneficiile, caracteristicile şi etapele principale ale planurilor
 • identifice principalele părţi interesate şi să clarifice așteptările acestora
 • clarifice şi să definească scopul proiectului şi mandatul unui manager de proiect
 • creeze o echipă de proiect
 • structureze modul de organizare al unui proiect pentru ca acesta să fie coordonat corect cu organizația funcțională
 • împartă scopul proiectului în faze şi activități
 • fundamenteze bugetul proiectului
 • planifice şi să controleze activitățile proiectului folosind grafice GANTT
 • analizeze riscurile proiectelor şi să realizeze planuri de întâmpinare a acestora
 • definească şi să organizeze documentația proiectului, să coordoneze raportările şi comunicarea în cadrul proiectului pe baza cerințelor
 • stabilească sisteme de control dedicate
 • structureze faza de încheiere a proiectului

Deprinderi de management de proiect

Scop: de a le oferi participanţilor o structură clară pentru planificarea proiectelor şi metode de management al proiectelor

We really care about people, organisations and results