Managementul echipelor virtuale

Durată
1 zi

Grup țintă
manageri, manageri de proiect sau alte persoane care au în subordine sau coordonează echipe în varianta remote sau virtual

Metode
studii de caz, jocuri de rol, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Echipe virtuale eficace

Competențele managerului echipei virtuale

Comunicare și feedback în mediu virtual

Monitorizarea activității în mediu virtual

Tehnici de stabilire a obiectivelor

Cursanții vor învăța să:

  • inspire și să motiveze echipele virtuale
  • depășească barierele și sentimentul de izolare cauzate de munca la distanță
  • dezvolte o echipă virtuală care funcționează pe principii pe colaborare
  • crească performanța echipelor virtuale prin stabilirea unor obiective clare și printr-o comunicare eficientă
  • dea feedback corect membrilor unei echipe virtuale
  • îmbunătățească modul de utilizare a tehnologiei și a platformelor existente în cadrul organizației
  • monitorizeze activitatea la distanță pentru un bun management al performanței
  • mențină nivelul de motivare ridicat în cadrul echipei și să reducă astfel fluctuația de personal

Deprinderi de conducere a echipelor virtuale

Scop: să transfere participanților deprinderile necesare pentru a conduce echipe virtuale care să fie motivate, inspirate și productive

We really care about people, organisations and results