...
Management

Managementul resurselor umane

Durată
4 zile

Grup țintă
specialiști în resurse umane, HR business partners, profesionişti în resurse umane care doresc să îşi dezvolte competențele tehnice

Metode
exerciții, jocuri, studii de caz, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Scopurile, rolurile şi deontologia profesionistului de resurse umane

Structuri organizaționale – roluri şi posturi

Procurarea resurselor umane

Sistemul de management al performanței

Dezvoltarea angajaților

Motivare şi disciplinare

Managementul recompenselor

Cursanții vor fi capabili să:

 • identifice rolurile şi scopurile profesioniștilor în domeniu; să respecte deontologia profesională
 • înțeleagă structurile organizaționale şi să realizeze o descriere de rol
 • identifice tipurile de comportament pe baza metodei DISC
 • înțeleagă şi să poată aplica procesul de procurare a resurselor umane
 • realizeze un interviu şi să selecteze cel mai potrivit candidat
 • înțeleagă şi să conceapă un proces de managementul performanței
 • proiecteze planuri de instruire şi dezvoltare
 • facă diferența între performanță şi potențial, să identifice potențialul angajaților
 • înțeleagă motivația oamenilor
 • respecte regulile de disciplinare
 • înțeleagă bazele managementului compensațiilor şi recompenselor

Cunoștințe şi deprinderi în domeniul resurselor umane

Scop: de a dezvolta nivelul cunoștințelor şi deprinderilor profesionale ale participanților

We really care about people, organisations and results

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.