Managementul resurselor umane

Durată
4 zile

Grup țintă
specialiști în resurse umane, HR business partners, profesionişti în resurse umane care doresc să îşi dezvolte competențele tehnice

Metode
exerciții, jocuri, studii de caz, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Scopurile, rolurile şi deontologia profesionistului de resurse umane

Structuri organizaționale – roluri şi posturi

Procurarea resurselor umane

Sistemul de management al performanței

Dezvoltarea angajaților

Motivare şi disciplinare

Managementul recompenselor

Cursanții vor fi capabili să:

 • identifice rolurile şi scopurile profesioniștilor în domeniu; să respecte deontologia profesională
 • înțeleagă structurile organizaționale şi să realizeze o descriere de rol
 • identifice tipurile de comportament pe baza metodei DISC
 • înțeleagă şi să poată aplica procesul de procurare a resurselor umane
 • realizeze un interviu şi să selecteze cel mai potrivit candidat
 • înțeleagă şi să conceapă un proces de managementul performanței
 • proiecteze planuri de instruire şi dezvoltare
 • facă diferența între performanță şi potențial, să identifice potențialul angajaților
 • înțeleagă motivația oamenilor
 • respecte regulile de disciplinare
 • înțeleagă bazele managementului compensațiilor şi recompenselor

Cunoștințe şi deprinderi în domeniul resurselor umane

Scop: de a dezvolta nivelul cunoștințelor şi deprinderilor profesionale ale participanților

We really care about people, organisations and results