Managementul timpului
și eficacitate personală

Durată
2 zile

Grup țintă
aceia care au nevoie să-și gestioneze mai bine timpul și prioritățile

Metode
exerciții, studii de caz, teste de autocunoaștere, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

 

Ce este eficacitatea personală?
Stabilirea și prioritizarea obiectivelor
Planificarea activităților
Auto-organizarea
Gestionarea interacțiunii cu cei din jur
Metoda GTD (Get things done)

Cursanții vor învăța să:

 • își evalueze permanent eficacitatea personală
 • își stabilească sau să își reevalueze și să-și reformuleze obiectivele
 • se focalizeze pe ceea ce este mai important
 • își prioritizeze obiectivele și să planifice folosind în mod eficace toate resursele
 • realizeze planuri concrete pentru atingerea obiectivelor
 • înțeleagă și să accepte importanța eficacității personale
 • identifice mâncătorii de timp și modul de a-i gestiona
 • eficientizeze modul în care alocă timp diverselor activități
 • folosească o tehnică practică de înlocuire a obiceiurilor neproductive
 • folosească tehnici de asertivitate potrivite în diverse situații
 • gestioneze întreruperile pentru a obține maximum de rezultate

Utilizarea eficientă a timpului

Scop: să ofere participaților instrumente care să-i ajute să obțină mai mult pe unitatea de timp, să-și atingă obiectivele și să devină mai eficienți

We really care about people, organisations and results