...
Management

Prezentări cu impact

Durată
2 zile

Grup țintă
toţi cei care au de susținut prezentări ca parte a jobului lor

Metode
simulări înregistrate video, exerciții, jocuri

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Când o prezentare este de succes?
Pregătirea prezentării
Structura prezentării
Modul de abordare a unei prezentări
Livrarea
Depășirea emoțiilor

Cursanții vor fi capabili să:

  • înțeleagă psihologia audienței şi să pregătească mesajul astfel încât să obțină rezultate maxime
  • selecteze şi să sintetizeze informația care trebuie prezentată pentru a se încadra în timpul alocat
  • îşi adapteze prezentarea la caracteristicile grupului țintă
  • creeze elemente de impact cu ajutorul tehnologiei şi al unor instrumente de organizare a conținutului
  • proiecteze o prezentare care să aibă un aspect profesional
  • susțină prezentarea cu încredere, astfel încât să fie convingători
  • creeze un impact pe termen lung asupra auditoriului, astfel încât acesta să nu uite mesajul

Prezentări de succes

Scop: le oferă participanților deprinderile necesare pentru a proiecta şi susține cu încredere o prezentare eficace

We really care about people, organisations and results

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.