Managementul procesului de recrutare şi selecţie

Durată
3 zile

Grup țintă
membrii sau manageri ai departamentelor de HR care doresc să-și îmbunătățească sau să-și dezvolte deprinderile de recrutare, selecție și intervievare

Metode
jocuri de rol, exerciții, studii de caz, teste de auto-cunoaștere, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Caracteristicile pieței muncii
Definirea cerințelor jobului
Tipologii comportamentale
Metode de recrutare
Metode de selecție
Deprinderi de intervievare
Procedura de recrutare și selecție

Cursanții vor învăța să:

 • realizeze o specificație de post, care să conțină competențe bine definite
 • înțeleagă importanța adoptării unui proces structurat de recrutare și selecție
 • selecteze cele mai eficace metode de recrutare
 • implementeze un proces de recrutare care să atragă suficienți candidați potriviți
 • proiecteze un proces de selecție care să asigure selectarea celor mai potriviți candidați
 • înțeleagă tipologiile comportamentale DISC (Dominare-influențare-Stabilitate-Conformism)
 • recunoască tipologiile comportamentale
 • proiecteze și să susțină interviuri eficace
 • identifice candidații care vor fi performanți în job
 • înțeleagă importanța utilizării unei varietăți de metode de selecție
 • ia decizii corecte în procesul de selecție, luând în calcul surse relevante de informare

Eficientizarea recrutării și selecției

Scop: îmbunătățirea deprinderilor participanților cu privire la procesul de recrutare și selecție, de la recunoașterea nevoii de recrutare până la ofertare.

We really care about people, organisations and results