Supervizarea oamenilor

Durată
2 zile

Grup țintă
supervizori, team leaderi, line leaderi

Metode
jocuri, exerciții, simulări, jocuri de rol, discuții focalizate

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

 

Organizarea echipei din subordine
Formarea echipelor
Selectarea personalului
Integrarea noilor angajați în organizație
Evaluarea performanței
Dezvoltarea oamenilor

Cursanții vor fi capabili să:

  • înțeleagă importanța resurselor umane în procesul de management
  • proiecteze o fișă de rol
  • identifice competențele de care o persoană are nevoie, pe baza fișei de rol
  • selecteze persoana potrivită pe postul potrivit
  • identifice factorii care conduc la o muncă eficace în echipă
  • înțeleagă etapele formării unei echipe şi ce au de făcut în fiecare etapă
  • înțeleagă ce trebuie să facă un supervizor pentru a eficientiza integrarea noilor angajați în organizație
  • identifice cauzele performanței scăzute
  • evalueze performanța
  • înțeleagă rolul supervizorului în procesul de instruire

Deprinderi de management al oamenilor

Scop: să le transfere participanților deprinderi specifice de managementul oamenilor, pentru a-și îndeplini cu succes rolul în organizație

We really care about people, organisations and results