Tehnici de luare a deciziei

Durată
2 zile

Grup țintă
persoane care au dificultăți în luarea deciziilor

Metode
exerciții, studii de caz, jocuri, simulări

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Principii de luare a deciziilor

Greșeli în luarea deciziilor

Patru metode de luare a deciziei individuale

Patru metode de luare a deciziilor în grup

Cursanții vor fi capabili să:

  • urmeze un proces corect de luare a deciziilor
  • aleagă cea mai bună opțiune pe baza unui set de criterii, utilizând o analiza corectă
  • utilizeze un set de comparații sistematice pentru a identifica decizia ideală
  • ia o decizie folosind argumente cuantificabile pro şi contra pentru a evalua impactul acesteia
  • ia decizii bazate pe analiza problemei
  • ia decizii optime în grup utilizând aportul tuturor
  • utilizeze o metodă structurată pentru a primi şi procesa părerile unui grup de experți, evitând problemele discuțiilor în grup
  • utilizeze tehnici simple de încurajare a participării şi de creștere a probabilității exprimării libere a ideilor într-un grup

Decizii mai bune

Scop: de a transfera participanților tehnici de luare a deciziei individuale şi în grup, precum şi modul de a le utiliza în diferite situații

We really care about people, organisations and results