On-the-Job Trainer
Trainer la locul de muncă

Durată
3 zile

Grup țintă
cei care livrează instruire la locul de muncă și care doresc să-și îmbunătățească deprinderile de instruire

Metode
jocuri, studii de caz, teste de autocunoaștere, demonstrații individuale în zona de producție

icon 1

ELEMENTE DE CONȚINUT

icon 2

OBIECTIVE

Principiile de învățare ale adultului

Cele patru etape de bază ale procesului de învățare

Metode de instruire la locul de muncă

Feedback de performanță

Deprinderi de comunicare

Gestionarea cursanților dificili

Cursanții vor învăța să:

 • identifice rolul trainerului
 • explice principiile de învățare ale adultului și să recunoască stilurile de învățare ale participanţilor
 • proiecteze sesiuni de instruire la locul de muncă
 • identifice și să prioritizeze nevoile de instruire
 • definească obiectivele de instruire
 • motiveze cursanții să aplice competențele dobândite
 • comunice într-un mod clar și lipsit de ambiguități
 • dea feedback eficace
 • utilizeze demonstrația, ca metodă de instruire eficace
 • identifice stilul personal de instruire și să coordoneze corect toate tipurile de cursanți
 • gestioneze cursanții dificili

Deprinderi și certificat
de trainer on-the-job

Scop: să îi îndrume pe cursanți prin fiecare etapă a procesului de formare la locul de muncă și să le transfere acestora deprinderi de formatori eficace

We really care about people, organisations and results